Στοχεύοντας τον Κορονοϊό – Ο γρίφος της ενδοκυττάριας υποξίας!

Στοχεύοντας τον Κορονοϊό – Ο γρίφος της ενδοκυττάριας υποξίας!

 

Είναι μακροχρόνια η επιστημονική συνεργασία και η φιλία μου με τον Κο Βαγγέλη Τσιάμπα. Έχουμε δημοσιεύσει αρκετές έρευνες και μελέτες μαζί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών πάνω σε θέματα γυναικολογικής ογκολογίας. Όλες οι κυτταρολογικές εξετάσεις των γυναικών στο ιατρείο μου , τόσο στην Αθήνα όσο και στη Σάμο, τα PAP TEST δηλαδή, ελέγχονται από τον Κο Τσιάμπα για τη σωστότερη διάγνωση και την ενδεχόμενη θεραπεία από εμένα. Το επιστημονικό του υπόβαθρο διαπιστώνεται και πρόσφατα στη νέα , καινοτόμο και άρτια επιστημονική μελέτη πάνω στον COVID-19 (περισσότερα…)