Οι έφηβες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες σε φλεγμονές από τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ). Κάθε μικρόβιο ή σύνδρομο που μεταδίδεται από άτομο σε άτομο είτε με σεξουαλική επαφή είτε μετά από άμεση ή στενή επαφή χαρακτηρίζεται ως ΣΜΝ.

Οι έφηβες υπάγονται σε ομάδα υψηλού ρίσκου για τη μόλυνση και μετάδοση των ΣΜΝ, και αυτό οφείλεται :

 • Στο ότι οι έφηβες έχουν ιδιάζουσα σεξουαλική συμπεριφορά (πολλαπλοί σύντροφοι ίδιας ή μεγαλύτερης ηλικίας και μη σταθερή χρήση προφυλακτικού)
 • Σε ανατομικούς λόγους (το εκτρόπιο του τραχήλου – φαίνεται στην κολποσκόπηση – προβάλλει εντονότερα στην εφηβική ηλικία και αυτό καθιστά τις έφηβες περισσότερο ευαίσθητες στις λοιμώξεις από γονόκοκκο και χλαμύδια)
 • Σε ανοσοβιολογικού λόγους: Οι έφηβες είναι ανοσολογικά «ανώριμες» σε σχέση με τις ενήλικες. Οι πιθανότητες είναι μικρότερες να έχει προκληθεί μόλυνση ΣΜΝ και έτσι να έχουν αναπτύξει αντισώματα, αυτό τις καθιστά πιο επιρρεπείς στις λοιμώξεις όταν έρχονται σε επαφή πρώτη φορά με τα παθογόνα.
 • Στην ανεπαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εφήβων σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και στη μειωμένη αντίληψη του κινδύνου από τις επιπτώσεις.
 • Στα πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι έφηβες μέχρι να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο ιατρείο για αναζήτηση βοήθειας και θεραπείας.
 • Σε παράγοντες που εξαρτώνται από την οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά, την κοινωνία, καθώς και από την προσωπικότητα της εφήβου.

 

Ποια είναι τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα:

 • χλαμύδια
 • Αφροδίσια λεμφοδενοπάθεια, Σύφιλη
 • Βουβωνικό κοκκίωμα
 • Παρασιτώσεις εφηβαίου
 • Έρπης HSV
 • Ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV
 • Οξυτενή κονδυλώματα HPV
 • Μεγαλοκυτταρικός ιός MCV
 • Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας

Συχνά τα ΣΜΝ διατρέχουν τη λοιμογόνο πορεία τους, αδιάγνωστα ή υποκλινικά, χωρίς συμπτώματα. Η καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία των ΣΜΝ μπορεί να έχει σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα των εφήβων. Επίσης, τα ιογενή «μη ιάσιμα» ΣΜΝ αποτελούν σημαντικό πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας.

 

Προφύλαξη και ενημέρωση των εφήβων

Η πλειονότητα των εφήβων θα πρέπει να ενημερωθεί ότι η μετάδοση των ΣΜΝ γίνεται και από υγιείς φορείς οι οποίοι δεν έχουν σύμπτωμα λόγω της συχνής σιωπηρής πορείας των λοιμώξεων. Για αυτό το λόγο οι έφηβοι θα πρέπει να ενημερώνονται συχνά τόσο από τους γονείς όσο και από καθηγητές για να προφυλάσσονται.

Η διασφάλιση της σεξουαλικής υγείας τους είναι εξαιρετικά σημαντική για την μελλοντική τους ζωή και την αναπαραγωγική τους ικανότητα στο μέλλον. Η χρήση του προφυλακτικού θα πρέπει να είναι μόνιμη και διαρκής και η επίσκεψη στον γυναικολόγο για έλεγχο και ενημέρωση επιβεβλημένη.