Αρχική | Παθολογία τραχήλου μήτρας

Επιθηλιακή Νεοπλασία Τραχήλου

 

Η καθιέρωση της κυτταρολογικής εξέτασης του τραχήλου της μήτρας κατά Παπανικολάου και η αναγνώριση των ενδοεπιθηλιακών  νεοπλασιών του οργάνου αυτού ως προδιηθητικών βλαβών, συνετέλεσαν στην θεαματική μείωση της συχνότητας του διηθητικού επιδερμοειδούς καρκινώματος του τραχήλου της μήτρας, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα γνωρίζουμε πως οι ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες του τραχήλου της μήτρας (Cervical Intraepithelial Neoplasia -CIN)  παρουσιάζουν επιδημιολογικούς χαρακτήρες σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος, το οποίο εξελίσσεται αργότερα σε διηθητικό καρκίνο.

Η εξέλιξη αυτή είναι βαθμιαία (CIN I- CIN II – CIN III- Ενδοεπιθηλιακός καρκίνος -Μικροδιηθητικός -Διηθητικός) και στα αρχικά στάδια (CIN I – CIN II) είναι δυνητικά αναστρέψιμη.

Από τις επιδημιολογικές μελέτες προκύπτει ότι οι παράγοντες κινδύνου είναι ίδιοι, τόσο για την περίπτωση του διηθητικού καρκίνου, όσο και για τις προδιηθητικές βλάβες.

Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με το σεξουαλικό ιστορικό της ασθενούς και των ερωτικών συντρόφων, με το κάπνισμα, με την διατροφή και με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus -HPV)

 

Ο Κος Κυρούσης Π. Γρηγόρης εξειδικεύεται στην παθολογία του τραχήλου της μήτρας και είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα επιτυγχάνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα.