Αρχική | Γυναικολογία | Χειρουργική Γυναικολογία

Χειρουργική Γυναικολογία

Είναι η χειρουργική θεραπεία σε γυναικολογικά προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά.
Η καλή επικοινωνία είναι πρωταρχικής σημασίας για την θεραπεία της ασθενούς. Η ουσία της επικοινωνίας βασίζεται σε δεξιότητες κλειδί όπως:
• Γνώση με εμπειρία
• Συμπάθεια μεταξύ γιατρού και ασθενή
• Ικανότητα του γιατρού να «ακούει» το πρόβλημα της ασθενούς και να εξηγεί στην ίδια το τι ακριβώς θα συμβεί στο χειρουργείο.
Οι ασθενείς που είναι να χειρουργηθούν πρέπει να γνωρίζουν όλες τις μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση τους. Πολύ σημαντική επίσης είναι διαδραστικότητα μεταξύ του Γυναικολόγου Χειρουργού και της ασθενούς. Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν οι ασθενείς έχουν ακούσει και έχουν καταλάβει καλά τον θεράποντα, έχοντας καλή επικοινωνία μαζί του, η έκβαση της θεραπείας είναι καλύτερη.