Αρχική | Γυναικολογία | Ινομυώματα

Ινομυώματα

Τα ινομυώματα είναι ο πιο συχνός όγκος της μήτρας και αποτελούν την κυριότερη ένδειξη για υστερεκτομία. Το 20-25% των γυναικών ηλικίας πάνω από 35 ετών εμφανίζουν ινομυωματώδη μήτρα.

Ανάλογα με την εντόπιση τους τα ταξινομούμε σε :
1. Υπορογόνια , αν βρίσκονται ακριβώς κάτω από τον ορογόνο, και υποδιαιρούνται σε ινομυώματα μισχωτά ή με πλατιά βάση.
2. Σε ενδοτοιχωματικά, που εντοπίζονται μέσα στο μυομήτριο.
3. Υποβλεννογόνια , που εντοπίζονται ακριβώς στο ενδομήτριο και μπορεί να είναι μισχωτά ή με αποπλατυσμένη βάση

Κλινική εικόνα και συμπτώματα ινομυωμάτων
1. Μπορεί να εμφανίσουν μαζική αιμορραγία
2. Αιμορραγίες (μηνο-μητρορραγίες ),που μπορεί να συνοδεύονται από αναιμία
3. Δυσμηνόρροια και / ή άλγος υπογαστρίου και οσφυαλγία
4. Υπογονιμότητα
5. Αποβολές ή πρόωρο τοκετό
6. Μπορεί να είναι ασυμπτωματικά , ανάλογα με την εντόπιση και το μέγεθός τους

Είκοσι πέντε χρόνια πριν η θεραπεία εκλογής περιοριζόταν ουσιαστικά στην παρακολούθηση , την υστερεκτομία, ή τη, λιγότερη συχνή, κοιλιακή ινομυωματεκτομή σύμφωνα με τους Bruttram και Reiter.
Σήμερα μπορούμε να προσφέρουμε υστεροσκοπική ή λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή, εμβολισμό μητριαίων αρτηριών (Ε.Α.Ε) και θεραπεία με υπερήχους, μυόλυση.