Αρχική | Γυναικολογία | Δυσλειτουργικές Μητρορραγίες

Δυσλειτουργικές Μητρορραγίες

Οι μητρορραγίες οφείλονται σε οργανικά ή μη οργανικά αίτια. Τα οργανικά αίτια θα πρέπει να αναζητούνται στο γεννητικό σύστημα (ινομυώματα, πολύποδες, καρκίνοι), ενδοκρινοπάθειες  (παθήσεις θυρεοειδούς –επινεφριδίων , σακχαρώδης διαβήτης ) και σε διάφορες συστηματικές  νόσους  (ηπατοπάθειες, νεφροπάθειες, νόσοι του αίματος). Τα μη οργανικά αίτια αφορούν κυρίως σε παράγοντες που επιδρούν στην λειτουργία του άξονα υποθάλαμος – υπόφυση – ωοθήκες και χαρακτηρίζουν τις δυσλειτουργικές  μητρορραγίες.  

Οι δυσλειτουργικές μητρορραγίες είναι μητρορραγίες που δεν οφείλονται σε δομικές βλάβες του γυναικείου γεννητικού σωλήνα , παρατηρούνται κατά την αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας, χαρακτηρίζουν συνήθως τους  ανωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους με ενδεχόμενη την εκδήλωση τους και σε ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους και αποτελούν το μισό περίπου του συνόλου των μητρορραγιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η συνύπαρξη ασυμπτωματικών δομικών ανωμαλιών όπως πολυπόδων και υπορογονίων ή ενδοτοιχικών ινομυωμάτων. Οι μητρορραγίες αυτές συνήθως δεν αφορούν όλο το ενδομήτριο και είναι πολλές φορές μεγάλης έντασης  χωρίς να αποκλείεται  η πιθανότητα να παραμένουν σταγονοειδείς για αρκετές ημέρες. Γενικά είναι ακανόνιστες  εμφανίζουσες  αυξομειώσεις στην ένταση τους.